Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viaImmortal Immortal

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaImmortal Immortal
i can't believe i still believe in your rain
— guano apes, rain
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapeache peache
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaImmortal Immortal

Ludzie są słabi. Tak, słabi. Ulegają swoim nastrojom, lękom, emocjom.

nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie
— myslovitz - my

Posyłam ci bezdomne moje serce.

Co chcesz z nim zrób.

— Julian Tuwim
Reposted fromobliviate obliviate viamuladhara muladhara
6416 81d7
Reposted fromjoyce-james joyce-james viamrymrumru mrymrumru
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magda Cielecka
Reposted byReneia Reneia

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee
5455 5f82 500
Reposted fromroxanne roxanne viamayamar mayamar
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć [...] Mój światopogląd zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— witkacy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
zabrał moje serce, myślę, że wziął też duszę
Reposted fromastair astair viaImmortal Immortal
7568 2833
Reposted fromLittleJack LittleJack viadukander dukander
Reposted fromwaflova waflova viagwiazdeczka gwiazdeczka
8517 a114 500
Reposted fromwhatu whatu viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl