Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viamayamar mayamar
Play fullscreen
' (...) nie będzie nam płakać i drżeć, ani ukradkiem wycierać nos ... nie będzie nam upijać się ani tabletek łykać na sen ...
Reposted fromtootylkooadaa tootylkooadaa
A potem przyszło nic. Nic to jest taki czas, kiedy chciałoby się zrobić już krok w jedną albo krok w drugą, ale jakoś się nie da.
— wyrwanezkontekstu
Reposted fromzupson zupson viakejtowa kejtowa
Uciekałam, kiedy tylko sprawy zaczynały się komplikować, ponieważ żyłam w przeświadczeniu, że wszystko i tak skończy się tragicznie. Jedyna forma kontroli, jaką stosowałam, to decyzja, by odejść, zanim ktoś odejdzie ode mnie.
— "Dotyk Crossa" Sylvia Day
Reposted fromicantbreathe icantbreathe viaMambaJazz MambaJazz


Nie myśl o mnie źle. Ja po prostu za dużo straciłam.
— Dlatego jestem taka.
9363 3b69 500
Poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadaisies daisies
1740 8c14 500
Reposted fromwerterowska werterowska viaawaken awaken
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
  W niektórych miejscach lepiej nigdy nie być.
— Bagdad Cafe - I'm Calling You
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
- Naprawdę cię szukałem.
- Chciałeś czego?
- Nie, nic. Tylko czy jesteś.
— Myśliwski, Nagi sad
Play fullscreen
a jednak jasny jest mój śmiech
i choć tyle się zdarzyło to do przodu wciąż wyrywa głupie serce
— Ale to już było.
Reposted byniezwyykla niezwyykla

Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

— Wisława Szymborska
Wierzę, że wszystko ostatecznie musi mieć sens jakiś w ogólnej kompozycji życia.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viavesania vesania
5973 9264 500
Reposted fromfelicka felicka viaevileyes evileyes
Myślę, że miłość nigdy chyba nie rodzi się jako jedynaczka. Zawsze ma strach jako brata bliźniaka.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamalinowowa malinowowa
już dość dawno nie mieliśmy okazji do dobrej, metafizycznej pogwarki
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
Na Krupówkach normalny był widok Witkacego w niecodziennym ubiorze. Pojawił się tam raz w piżamie zrobionej z papieru i był niepocieszony, kiedy Antoni Słonimski udał, że nic go nie zaskoczyło w stroju kolegi. A już do zupełnej rozpaczy doprowadził go brak reakcji znajomych, kiedy na podwieczorku <<U Trzaski>> (popularna miejscowa restauracja) pokazał się w piżamie łowickiej. Ktoś dowiedział się o jego pomyśle wcześniej i umówiono się, że nikt nie zwróci na niego uwagi. Zresztą po Witkacym można się było wszystkiego spodziewać , nikogo nie dziwiło, jak nagi w łaźni śpiewał kobiecym głosem angielskie piosenki.
— Sławomir Koper, Życie Prywatne Elit Artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl